Kursevi za građanstvo

REDOVNI KURSEVI

Broj časova

36 časova
(2x2 školska časa sedmično)

Trajanje

8 sedmica

Termini

Termin I: 16:15h - 17:45h
Termin II: 17:45h - 19:30h
Termin III: 19:30h - 21:15h

Jezici

Engleski
Njemački
Italijanski
Francuski
Turski

Cijena

150 KM
*cijena udžbenika uračunata u cijenu kursa
POLUINTENZIVNI KURS

Broj časova

36 časova
(3x3 školska časa sedmično)

Trajanje

4 sedmice

Termini

Ponedjeljak - Srijeda - Petak
Termin I: 10:00h - 12:30h
Termin II: 17:00h - 19:30h

Jezici

Njemački
 
 
 
 

Cijena

140 KM
 
INTENZIVNI KURS

Broj časova

40 časova
(5x4 školska časa sedmično)

Trajanje

2 sedmice

Termini

Jutarnji: 9:30h - 12:45h
Popodnevni: 17:45h - 21:00h

Jezici

Engleski
Njemački

Cijena

Jutarnji termin: 120 KM
Popodnevni termin: 140 KM
INTENZIVNI KONVERZACIJSKI

Broj časova

23 časova
(5x2 školska časa sedmično)

Trajanje

2 sedmice

Termini

Termin I: 17:45h - 19:30h
Termin II: 19:30h - 21:15h

Jezici

Engleski
Njemački

Cijena

100 KM