POLIGLOT
ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE
I INFORMATIKU
Broj telefona: +387 (0)33 264 020
Kursevi za preduzeća
Ispiti
Obavijesti
Upis u toku!
Početak nastave je 18.01.2017 ili 19.01.2017 godine