POLIGLOT
ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE
I INFORMATIKU
Broj telefona: +387 (0)33 264 020
Kursevi za preduzeća
Ispiti
Obavijesti

Upis je u toku na program ljetnih intenzivnih kurseva engleskog i njemačkog jezika