POLIGLOT
ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE
I INFORMATIKU
Broj telefona: +387 (0)33 264 020
Kursevi za preduzeća
Ispiti
Obavijesti
Upis u toku!
Početak nastave je od 16.11.2016 ili 17.11.2016 godine